Magyar etimológiai nagyszótár (Tótfalusi István)

Megjegyzés: A szólista kezelése (egyelőre) gyorsabb Chrome vagy Firefox böngészővel. A "lásd még" hivatkozásokra a szókeresőbe való bemásolással lehet rálépni.

Vissza a főoldalra

A B C D E F G H I J K L M N O Ö P R S T U Ü V W X Y Z 
Szó keresése:
képes
képest

képes

‘képekkel ellátott’: képes újság, ‘valaminek véghezvitelére testi, szellemi alkalmassággal bíró’: nem képes megérteni, mindenre képes. Származékai: képesség, képesít, képesített, képesítés, képesítő, képesítetlen.

A kép főnév melléknévi származéka denominális -s névszóképzővel. A második jelentés a kép régről kimutatott ‘mód’ értelmével kapcsolatos, ez az értelem lelhető fel a ragjellegű -képpen utótagban: miképpen (‘mi módon’). A ‘módja van rá’ đ ‘megteheti’ đ ‘alkalmas rá’ jelentésfejlődés kézenfekvő. Lásd még képest, képtelen.